تغییر سیستم فروشگاهی و سیستم پشتیبانی او اس کلاس فارسی

تغییرات در هسته فروشگاه و سیستم پشتیبانی مشتریان


با توجه به تغییرات در هسته فروشگاه و سیستم پشتیبانی مشتریان از امروز تمامی مشتریان قبلی لطفا در سیستم جدید ثبت نام و پیگیر سفارشات خود باشند.

توجه داشته باشید تمامی سفارشات و تیکت های شما در سیستم قبلی موجود می باشد و مشتریان قدیم برای ادامه پشتیبانی حتما باید در سیستم جدید ثبت نام کنند و مرتبط با محصول خود پیگیر سفارش خود باشند

همچنین سفارشات و تیکت های شما در سیستم قبلی به آدرس (oldshop.faosclass.com) موجود و از طریق سیستم جدید پیگیری نمایید.


با تشکر فراوان

تیم او اس کلاس فارسی