ارسال قالب

قالب خود را با فرمت زيپ (zip) از طريق يكي از روش هاي زير زير براي ما ارسال كنيد.

ارسال قالب از طريق ايميل:

faosclass@gmail.com

با موضوع “ارسال قالب” و مشخصات خود براي ما ارسال كنيد.

يا

فرم ارسال قالب :

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

فايل ضميمه:

 

sg